Over ITB2 Datacenters

Milieubeleid

ITB2 Datacenters onderkent het maatschappelijk belang van een leefbare maatschappij en het behoud van milieu en omgeving. ITB2 Datacenters heeft zich de taak opgelegd om binnen de technische en organisatorische randvoorwaarden zo energie-efficiënt mogelijk te opereren en het voorkomen van milieuvervuiling binnen de bedrijfsprocessen. De organisatie richt zich op:

  • Een minimaal stroom- en waterverbruik.
  • Het correct scheiden van afvalstromen.
  • Het beperken van het gebruik van milieubelastende stoffen en daar waar het gebruik onvermijdelijk is, voorkomen dat deze stoffen in milieu terecht komen.
  • Het voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
  • Het continu verbeteren van onze milieuprestaties.

Onze klanten