Oplossingen

Beveiliging van jouw bedrijfsdata

Data kan in veel gevallen cruciaal zijn voor jouw business-continuïteit. Verlies van data, maar ook discontinuïteit in data kan grote gevolgen hebben voor jouw organisatie. Beschikbaarheid, dataprivacy en behoud van bedrijfsdata zijn daarmee onlosmakelijk gekoppeld aan een professionele inrichting van jouw ICT infrastructuur.

Fysieke beveiliging is een essentieel onderdeel voor het behoud van jouw bedrijfsdata. Vanuit de Europese datacenter standaard EN 50600 is een scala aan beveiligingsnormeringen opgesteld, met als kern het zogenoemde ‘schillen’ model. Gebruik van dit model betekent dat specifieke eisen worden gesteld aan de verschillende beveiligingslevels in het datacenter. ITB2 heeft deze beveiliging op het hoogste niveau voor de verschillende beveiligingszones ingericht. Voor zowel enterprises als zorginstellingen wordt dit hoge beveiligingsniveau bij ITB2 gegarandeerd middels respectievelijk ISO27001:2013 en NEN7510-2017 certificeringen. Deze certificeringen worden periodiek en onafhankelijk getoetst.

Financials

De ultieme garantie dat jouw data bij ITB2 Datacenters op het hoogste beveiligingsniveau wordt gehuisvest, is misschien wel het feit dat ook verschillende financials voor ITB2 Datacenters hebben gekozen.

Daarmee heeft ook de centrale bank van Nederland, De Nederlandsche Bank, zijn goedkeuring uitgesproken over de beveiligingsprocessen en het gerealiseerde beveiligingsniveau bij ITB2 Datacenters – omdat deze financiële instellingen altijd verantwoording aan DNB moeten afleggen alvorens zij hun data bij derden mogen onderbrengen. ITB2 Datacenters blijft overigens een flexibele datacenter operator. De datacenters zijn zowel 24×7 streng beveiligd als 24×7 toegankelijk.

ICT-management voordelen bij ITB2 Datacenters

Hoogste beveiligingsgraad: multiple beveiligingszones, camerabewaking, organisatorische functiescheiding bouwkundig ondersteund, circle-locks met biometrie, code-slot racks, optie tot elektronisch rack-slot met logging
Brandbeveiliging: vroegtijdige automatische signalering en bestrijding
Garanties informatiebeveiliging: ISO27001:2013 en NEN7510-2017 certificering
Ultieme beveiligingsgarantie: ITB2 Datacenters huisvest ICT infrastructuren van financials
Compliance: Uw data bevindt zich in Nederland bij een Nederlands bedrijf

Onze klanten