Ondersteunende diensten

Monitoring & rapportage

Een belangrijk onderdeel van het beheer van jouw ICT-omgeving is monitoring en rapportage.

Monitoring
Je beheert natuurlijk jouw eigen ICT-omgeving. Een belangrijk onderdeel van beheer is de monitoring van de correcte werking van jouw ICT-omgeving. Voor een hogere betrouwbaarheid kun je dit het beste vanaf een onafhankelijk platform doen. Wij kunnen dit voor je verzorgen middels onze monitoring dienst. Dan controleert ons monitoringsplatform of jouw server nog bereikbaar is. Indien de server niet bereikbaar is, word je automatisch hiervan op de hoogte gebracht per e-mail of SMS.

Rapportage
Wij kunnen voorzien in maandelijkse rapportages. Bijvoorbeeld over welke personen wanneer toegang hebben gehad tot jouw rack, maar ook over het gerealiseerde klimaat of gedetailleerde informatie over jouw stroomverbruik. Maatwerkrapportages zijn mogelijk op basis van de vele variabelen die wij gedetailleerd loggen. Hiermee kunnen wij maximaal aansluiten bij jouw interne-auditbehoefte.

Onze klanten