Ondersteunende diensten

Monitoring & rapportage

Een belangrijk onderdeel van het beheer van uw ICT-omgeving is monitoring en rapportage.

Monitoring
U beheert natuurlijk uw eigen ICT-omgeving. Een belangrijk onderdeel van beheer is de monitoring van de correcte werking van uw ICT-omgeving. Voor een hogere betrouwbaarheid kunt u dit het beste vanaf een onafhankelijk platform doen. Wij kunnen dit voor u verzorgen middels onze monitoring dienst. Dan controleert ons monitoringsplatform of uw server nog bereikbaar is. Indien de server niet bereikbaar is, wordt u automatisch hiervan op de hoogte gebracht per e-mail of SMS.

Rapportage
Wij kunnen voorzien in maandelijkse rapportages. Bijvoorbeeld over welke personen wanneer toegang hebben gehad tot uw rack, maar ook over het gerealiseerde klimaat of gedetailleerde informatie over uw stroomverbruik. Maatwerkrapportages zijn mogelijk op basis van de vele variabelen die wij gedetailleerd loggen. Hiermee kunnen wij maximaal aansluiten bij uw interne-auditbehoefte.

Onze klanten