Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer: Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. ITB2 Datacenters aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. ITB2 Datacenters behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
Copyright: De intellectuele eigendomsrechten van deze website komen toe aan ITB2 Datacenters. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ITB-Kwadraat. Alle genoemde merken en logo’s behoren de rechtmatige eigenaar of eigenaren toe.

Copyright © 2019 – ITB2 Datacenters