Over ITB2 Datacenters

Certificeringen

Gecertificeerde managementsystemen
Ons Kwaliteits-, Milieu- en Informatiebeveiligingsmanagementsysteem voldoet aan de eisen die worden gesteld in de internationale normen ISO 27001, ISO 9001 en ISO 14001. Ons managementsysteem wordt door de Certificerende Instellingen Digitrust en BSI geaudit en de volgende certificaten zijn verleend:

  • ISO 27001:2017: de internationale standaard voor informatiebeveiligingsmanagement gericht op het continu beheersen van informatiebeveiligingsrisico’s.
    Op ons informatiebeveiligingsmanagementsysteem is deze Verklaring van toepasselijkheid van toepassing.
  • ISO 9001:2015: de internationale standaard gericht kwaliteitsmanagement en het continu monitoren en verbeteren van de kwaliteitsaspecten van de bedrijfsprocessen.
  • ISO 14001:2015: de internationale standaard voor Milieumanagement die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem dient te voldoen.
    Het effect van onze milieuvriendelijke maatregelen ten aanzien van de datacenter infrastructuur en de gebruikte technologieën, zijn hiermee officieel bevestigd.
  • NEN7510:2017: de norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Op ons informatiebeveiligingsmanagementsysteem voor de zorg is deze Verklaring van toepasselijkheid van toepassing.

Energiezuinige koploper in Europa
ITB2 Datacenters kan zich met het zeer milieuvriendelijke datacenter in Apeldoorn meten met de koplopers op het gebied van ultra-energie-efficiënte datacenters in Europa. ITB2 Datacenters was het tweede datacenter van Nederland dat werd gecertificeerd door SMK voor het Milieukeur datacenters.

WaarborgWind Windenergie
Sinds 2013 certificaat voor het elektriciteitsverbruik. De certificaten WaarborgWind Windenergie Apeldoorn en WaarborgWind Windenergie Deventer zijn het bewijs dat de verbruikte elektriciteit voor 100% afkomstig is uit Nederlandse windenergie met Milieukeur van SMK.

Brandbeveiligingssysteem
Het brandbeveiligingssysteem van het Datacenter Apeldoorn wordt periodiek geïnspecteerd conform het CCV-inspectieschema, zowel de Brandmeldinstallatie als de Brandblusinstallatie.

Onze klanten