Blog

Twin datacenter: de voordelen van een datacenter op twee locaties

ITB2 Datacenters heeft twee datacenters, één in Apeldoorn en één in Deventer. Dat biedt interessante mogelijkheden voor jou als klant, bijvoorbeeld als het gaat om business-continuïteit. In deze tijd is het cruciaal dat jouw IT-omgeving en data altijd beschikbaar zijn. Downtime is uit den boze en kan jouw organisatie ernstig schaden. Dat voorkom je door data op te slaan op twee locaties: een twin datacenter-oplossing. In deze blog vertellen we je wat een twin datacenter is, wat de voordelen zijn, en waarom ITB2 een uitstekende twin-datacenter-oplossing biedt.

Een twin datacenter betekent dat jouw IT-omgeving verspreid is over twee datacenters, wat zorgt voor risicospreiding. Bijvoorbeeld als je infrastructuur op één plek wegvalt, of als data op één locatie verloren zijn gegaan. Er zijn twee opties als het om de inrichting van een twin datacenter gaat: een active-passive-setup (ook wel bekend als disaster recovery) of een active-active-setup. In de datacenters van ITB2 kun je natuurlijk beide setups inrichten.

De voordelen van een twin datacenter bij ITB2 in het kort:

  • risicospreiding over twee datacenters door een andere bestuurlijke invloed, verschillende netbeheerders en geografische invloeden;
  • ver genoeg gespreid voor maximale onafhankelijkheid, dichtbij genoeg voor comfortabel beheer;
  • volledig gefaciliteerd door voor-geconfigureerde, redundante no-latency-verbindingen (interconnect) tussen onze datacenters;
  • op elkaar afgestemde beheerwerkzaamheden tussen onze datacenters;
  • één contract, één aanspreekpunt, één factuur.

Voorwaarden voor een twin datacenter

Een kwalitatieve twin-datacenter-oplossing moet voldoen aan een aantal voorwaarden, die vooral met techniek te maken hebben. Het is belangrijk dat de twee datacenters onderling met elkaar verbonden zijn, om data razendsnel over te kunnen zetten. De afstand tussen de twee datacenters en het type verbinding zijn daarbij erg belangrijk. Hoe korter die afstand en hoe beter de verbinding, hoe succesvoller het twin datacenter.

De datacenters van ITB2 in Deventer en Apeldoorn bieden alle faciliteiten voor een hoge kwaliteit twin-datacenter-oplossing. Beide locaties liggen op korte afstand van elkaar, en zijn onderling met elkaar verbonden door een redundante, no-latency-verbinding.

Voordelen van het twin datacenter bij ITB2

De voordelen van een twin datacenter bij ITB2 zitten hem niet alleen in de techniek, maar ook in het gebruiksgemak. Doordat beide datacenters in beheer zijn van ITB2, kun je het onderhoud op beide locaties gemakkelijk op elkaar afstemmen. Je hebt één contract, één aanspreekpunt en één factuur.

Bovendien biedt het twin datacenter van ITB2 risicospreiding door andere bestuurlijke invloeden. Lokale regelgeving die in provincie Overijssel (Deventer) wordt ingevoerd, hoeft in Gelderland (Apeldoorn) niet van toepassing te zijn. Ook hoeft een probleem met de netbeheerder in Apeldoorn, geen problemen op te leveren voor het datacenter in Deventer. Dat geldt ook voor geografische invloeden: als er in Deventer een calamiteit plaatsvindt, beïnvloedt dat het datacenter in Apeldoorn hoogstwaarschijnlijk niet.

Ondanks deze bestuurlijke en geografische verschillen is de afstand tussen beide datacenters wel klein genoeg, zodat er geen latency is. Dat maakt het aantrekkelijk om jouw IT-omgeving in het twin datacenter van ITB2 te huisvesten.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een twin datacenter bij ITB2? Neem gerust contact met ons op. Wij staan je graag te woord!

Terug naar overzicht
Deel dit artikel:

Kunnen wij jou helpen?

Voornaam*
Achternaam*
Tel. nummer
Vraag en/of opmerking

Blog

ITB2 Datacenters dichter bij de ultieme score voor verlagen stroomverbruik

Datacenters schieten in Nederland als paddenstoelen uit de grond: elke vier jaar verdubbelt de sector in omvang. Dat is onder meer nodig omdat het aantal online diensten groeit. Toch zijn er zorgen over de duurzaamheid van datacenters, onder meer als het over stroomgebruik gaat. In deze blog lees je wat datacenters doen om hun energieconsumptie terug te dringen, en waarom ITB2 daarin vooroploopt.

Datacenters zijn van groot economisch belang, te meer vanwege de toegenomen digitalisering. Ze zijn goed voor ongeveer vierduizend voltijdbanen in Nederland en dragen ruim een miljard euro bij aan onze economie. Het economisch bureau van ING waarschuwt echter voor de milieugevolgen als de datagroei in dit tempo doorgaat, want dan is daarvoor over tien jaar wereldwijd dubbel zoveel stroom nodig.

Ondanks het groeiend dataverbruik, concludeerde het Internationaal Energie Agentschap onlangs dat datacenters er al jaren in slagen om hun energieconsumptie constant te houden. De positieve kant van het verhaal is dat met efficiëntere datacenters de stijgende energieconsumptie flink valt in te dammen.

De graadmeter die als meest relevant wordt gezien voor de stroomefficiëntie van datacenters, is de PUE-waarde (Power Usage Effectiveness). Dat getal bepaal je door het totale energieverbruik van het datacenter te delen door het energieverbruik van alle IT-apparatuur in het datacenter. In het ideale geval kom je op ‘1’ uit: alle energie die het datacenter in gaat, gaat dan naar het IT-apparatuur, en er wordt niks ‘verspild’ aan overhead. In de praktijk is dat niet haalbaar, omdat er bijvoorbeeld licht moet branden voor de mensen die er werken.

Stroomverbruik omlaag door ‘state of the art’ koeling

Toch benaderen moderne datacenters de optimale score, vooral door slimme koelsystemen. Koeling is nog altijd de grootste ‘kostenpost’. Volgens de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) gelden datacenters met een PUE van rond de 2 momenteel als ‘matig efficiënt’ en zijn die met een PUE tot 1,3 efficiënt. Een ontwerp-PUE van 1,3 is ook verplicht voor nieuwe datacenters in de regio Amsterdam.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de gemiddelde PUE momenteel rond de 1,67 ligt. Volgens Google halen hun datacenters gemiddeld  een 1,11, waarmee ze zichzelf tot de meest efficiënte datacenters ter wereld rekenen. Recent onafhankelijk onderzoek bevestigt dat een waarde tussen 1,12 en 1,2 ‘erg laag’ is.

Vergelijk dat eens met ITB2 Datacenters: dat duikt met 1,078 overal flink onder. Dat is 29% beter dan de superefficiënte datacenters van Google en 385% efficiënter dan de bouwnorm van Amsterdam. ITB2 Datacenters bereikt dit dankzij superstrak (energie)management. Een belangrijke bijdrage levert het koelen aan de buitenlucht (zonder dat die lucht binnenkomt), aangevuld met adiabatische koeling als dat nodig is. Over deze efficiënte manier van koelen lees je meer in onze blog over het watergebruik van datacenters.

Brancheorganisatie Dutch Datacenter Association (DDA) schrijft dat datacenters bijdragen aan energiebesparing door schaalvoordeel, specialisatie en innovatieve technologie. Bedrijven die in eigen huis IT beheren, zijn veel minder energie-efficiënt. Hun PUE ligt vaak boven de 2.

Datacenters en groene energie

De PUE zegt niet in hoeverre een datacenter gebruikmaakt van duurzaam opgewekte energie (zoals windenergie). DDA heeft onderzocht dat 86 procent van haar ledenbestand groene stroom gebruikt. Om dit percentage te verhogen, zou Nederland meer werk moeten maken van groene stroom. Nu is die te weinig beschikbaar.

Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende soorten ‘groene’ energie. Veel wordt afgedekt met buitenlandse certificaten. Alleen gecertificeerde, Nederlandse windenergie wordt als honderd procent CO2-neutraal aangemerkt. ITB2 koopt uitsluitend deze Nederlandse windenergie in, naast lokaal opgewekte zonne-energie.

Restwarmte hergebruiken

Verder zijn er initiatieven voor het hergebruik van restwarmte van datacenters, bijvoorbeeld als onderdeel van een (lagetemperatuur)warmtenet. Hoewel er op diverse plekken in Nederland gewerkt wordt aan warmtenetten, laat een echte doorbraak nog op zich wachten. De invloed van een datacenter op de aanleg van een warmtenet is beperkt en afhankelijk van veel externe factoren. Om de CO2-voetafdruk van datacenters te verminderen, is daarom het meeste te halen uit innovaties voor energie-efficiëntie: ITB2 Datacenters loopt voorop in het bereiken van de ultieme PUE-score.

Ben je benieuwd wat een écht duurzaam datacenter inhoudt? Download dan gratis ons e-book ‘Zo ziet een duurzaam datacenter eruit: de drie belangrijkste kenmerken’.

Terug naar overzicht
Deel dit artikel:

Kunnen wij jou helpen?

Voornaam*
Achternaam*
Tel. nummer
Vraag en/of opmerking

Blog

Hoeveel water gebruikt een datacenter? Minder dan je denkt!

Om een datacenter voldoende koel te houden, wordt steeds vaker water gebruikt. Met name na de droge zomer kwam het forse watergebruik van datacenters in het nieuws. Moderne koelmethodes kunnen het waterverbruik van een datacenter echter sterk terugbrengen. In deze blog leggen we uit hoeveel water datacenters écht gebruiken, hoe belangrijk de juiste koelmethode is, en hoe ITB2 Datacenters het verbruik tot het minimum beperkt.

Het waterverbruik van datacenters haalt geregeld de kranten. Zo kopte het Noordhollands Dagblad afgelopen zomer zelfs dat ‘waterslurpende’ datacenters de levering van drinkwater in gevaar kunnen brengen.

In werkelijkheid ligt dit genuanceerder. Volgens het CBS gebruiken datacenters maximaal 1 miljoen kubieke meter drinkwater per jaar. Dat is 0,088 procent van de totale leidingwater-consumptie in Nederland. In het leveringsgebied van waterbedrijf PWN, waar veel datacenters staan, ligt dat percentage van verbruik aanzienlijk hoger: 0,6 procent. Daarnaast valt dit watergebruik vaak samen met droge periodes, of andere momenten van grote vraag.

Toch kunnen niet alle datacenters over één kam worden geschoren als het over waterverbruik gaat. Of er sprake is van verspilling hangt namelijk sterk af van de koelmethode, en hoe deze methode wordt toegepast.

Koelingmethode essentieel voor waterverbruik datacenters

Het beperken van waterverbruik hangt in eerste instantie af van de efficiëntie van het koelproces. ITB2 zet daarom adiabatische koeling in. Voor deze methode wordt de warme binnenlucht in een warmtewisselaar (gescheiden van de buitenlucht) indirect tegen de koudere buitenlucht afgekoeld. Bij een hogere buitentemperatuur wordt dit ondersteund door waterverdamping in de buitenluchtstroom.

Dit natuurlijke proces van verdamping is veel efficiënter dan een standaard compressorkoeling. Bij adiabatische koeling komt het grootste gedeelte van het koelvermogen voort uit verdamping, terwijl bij een conventionele koeling een compressor wordt ingezet die veel energie gebruikt.

ITB2 kan het natuurlijke koelproces superefficiënt laten verlopen, door gebruik te maken van een installatie met veel configuratiemogelijkheden. Hoewel dat misschien meer aandacht vereist dan een installatie waarvan je alleen de temperatuur hoeft in te stellen, geeft het wél de mogelijkheid om duurzame afwegingen te maken in het operationele (koel)proces. Door voortdurend aandacht te besteden aan efficiëntie in het operationele proces, wordt het water- en energieverbruik geoptimaliseerd.

Water hergebruiken in datacenters

Niet al het water verdampt; een gedeelte valt terug en blijft als water achter. Het meerdere malen inzetten van dat water voor koeling wordt vaak gezien als een manier om water te besparen.

Daarvoor moeten er echter chemicaliën worden toegevoegd. Dit restwater mag daarom niet meer in de natuur worden geïnfiltreerd, als het na een paar cycli ververst moet worden. Het gaat het vuilwaterriool in.

ITB2 gebruikt water maar één keer en verontreinigt het niet. Daarnaast doen we er alles aan om het waterverbruik te beperken. Water dat niet meedoet in het verdampingsproces wordt teruggeven aan de natuur, door het te infiltreren in de grond.

Door de ruime aandacht die ITB2 Datacenters aan het koelproces schenkt, komt het totale waterverbruik neer op het verbruik van ongeveer 17 huishoudens per jaar. Vanuit onze intrinsieke motivatie om duurzaam te zijn, besteden we daar graag wat extra aandacht aan.

Ben jij op zoek naar een duurzaam datacenter, en wil je weten wat belangrijke aandachtspunten zijn? Download dan gratis de checklist ‘Hier moet je op letten als je een duurzaam datacenter zoekt’.

Terug naar overzicht
Deel dit artikel:

Kunnen wij jou helpen?

Voornaam*
Achternaam*
Tel. nummer
Vraag en/of opmerking

Blog

Waarom een betrouwbaar en solide datacenter jouw organisatie versterkt

De verhuizing van jouw ICT-omgeving naar een datacenter is een enorme stap voor jouw organisatie. Het kloppend hart van jouw bedrijf plaatst je buiten de deur. Het is daarom belangrijk om de juiste keuze te maken. Zorg dat jouw ICT-infrastructuur gehuisvest wordt bij een betrouwbare en solide Nederlandse organisatie.

Kies dus voor een datacenter met hoogwaardige facilitaire technieken. Een bedrijf dat zijn afspraken nakomt. Waar je niet ineens voor een dichte deur komt te staan. In deze blog gaan we in op het belang van een betrouwbaar datacenter voor jouw organisatie.

Kies een datacenter met solide techniek

Het beheer van een datacenter is een hoog-specialistisch vak, dat door experts moet worden uitgevoerd. Het is niet zomaar een ruimte of vloer: de zalen van een datacenter moeten voldoen aan strenge eisen. Je wil er van verzekerd zijn dat de fysieke veiligheid goed geregeld is, dat een eventuele discontinuïteit van de stroomvoorziening kan worden opgevangen en ook de verbindingen dienen altijd beschikbaar te zijn. Maar misschien nog wel belangrijker is de klimaatcontrole, temperatuur en luchtvochtigheid zijn cruciaal voor de continuïteit. Als de ruimte niet voortdurend gekoeld wordt, liggen de systemen binnen de kortste keren plat. Zorg dat jouw datacenter voldoende rekening houdt met alle voorwaarden. Verzeker je ervan dat beheerders beschikken over deze brede expertise.

Een betrouwbaar datacenter denkt altijd met je mee

Het kiezen van ICT-huisvesting betekent dat je jouw ICT systemen buiten de deur plaatst, en dat voelt misschien wel als ‘buiten jouw directe invloedsfeer’. Dat is niet zomaar een besluit. Het is daarom belangrijk om in zee te gaan met een betrouwbare partij, waar je te allen tijde op kunt rekenen. Van een datacenter mag je niet alleen solide facilitaire techniek verwachten, maar ook betrokken beheerders die met je meedenken. Er kan van alles gebeuren, en dan is fijn dat er écht meerwaarde geboden wordt. Bijvoorbeeld met aanvullende, technische dienstverlening: door even op jouw scherm mee te kijken, of een tijdelijke verbinding ter beschikking te stellen.

In dergelijke situaties wil je niet eerst een formulier invullen of te maken krijgen met bureaucratische rompslomp. Snelheid is dan geboden. Je wil dat het datacenter een oplossing zoekt en rekening houdt met jouw persoonlijke situatie. Door de keuze te maken voor een solide en betrouwbaar datacenter, geef je de ICT-huisvesting zorgeloos uit handen. Jouw business draait door.

ITB2 Datacenters weet hoe belangrijk de continuïteit van jouw ICT-omgeving is voor jouw organisatie. Daarom beschikt het bedrijf over hoogwaardige datacenters, welke voldoen aan de hoogste fysieke en technische eisen. Maar ook de betrouwbare dienstverlening staat bij ITB2 Datacenters hoog in het vaandel. De organisatie is betrokken en hecht veel waarde aan persoonlijke service. Meer weten over de diensten van ITB2 Datacenters? Neem contact op met Niels Hensen of download ons e-book: ‘10 criteria waarop je moet letten bij de keuze voor een datacenter’.

Terug naar overzicht
Deel dit artikel:

Download het e-book

Blog

Het belang van een betrokken en toegankelijk datacenter

In de keuze voor een datacenter staat in eerste gedachte persoonlijke service wellicht niet bovenaan jouw eisenlijstje. Het huisvesten van ICT-systemen is een vrij anonieme en technische dienst. Maar hoewel je als bedrijf aan zet bent en veel van afstand regelt, is het een groot voordeel als je de beheerders van het datacenter kent en vertrouwt. In deze blog gaan we in op het belang van een betrokken en toegankelijk datacenter.

Een ICT-systeem huisvesten en beheren in een datacenter doe je zelf. Het is zelfbediening, waarbij je de medewerkers van het datacenter in de meeste gevallen alleen bij de inhuizing  spreekt. Een verhuizing of nieuwe implementatie zet veel druk op jouw organisatie. Het is dan fijn om er niet alleen voor te staan. Dat de medewerkers van het datacenter je ondersteunen met aanvullende dienstverlening. Maar ook als de systemen draaien wil je een toegankelijk datacenter, waar je niet zomaar voor een dichte deur staat of een keer kan sparren als je voor een uitdaging staat.

Kies een datacenter dat met jou meedenkt

Betrokken personeel in een datacenter is niet alleen prettig om je de weg te wijzen als je voor het eerst langskomt. De beheerders van onze datacenters zijn ervaren: een ICT-verhuizing is voor hen aan de orde van de dag. Zij hebben veel kennis over de huisvesting en van digitale infrastructuren.

Het is daarom prettig als medewerkers tijd vrijmaken en meedenken met jouw eigen techneuten. Dat zij samen met jou een doordacht verhuisplan kunnen maken. Het is bovendien prettig als in een datacenter rekening wordt gehouden met randzaken: bijvoorbeeld het regelen van de catering als je een weekend op locatie werkt, of de beschikbaarheid van reservematerialen als je een bepaald onderdeel mist. Dat zorgt niet alleen voor comfort bij medewerkers, het brengt de systemen sneller up-and-running. Het bespaart tijd en kosten.

Een toegankelijk datacenter, ook na de wittebroodsweken

Maar niet alleen bij het inhuizen is een betrokken datacenter belangrijk. Als de systemen draaien stopt het onderhoud immers niet. Natuurlijk is het meeste beheer van afstand te regelen, en zullen jouw eigen ICT-medewerkers de geavanceerde onderhoudshandelingen zelf willen uitvoeren. Een hands and brains on site-service is echter ideaal: bijvoorbeeld als iemand op locatie moet meekijken in het systeem, een server moet worden herstart of een onderdeel moet worden verwisseld. Het is prettig als de beheerders van het datacenter dezelfde taal spreken als jouw techneuten.

Maar ook in niet-technische situaties is de juiste dienstverlening prettig. Bijvoorbeeld als een afspraak (bijvoorbeeld een service engineer of leverancier) voor de deur staat, en jij nog niet aanwezig bent om hem te ontvangen. Het is fijn als in het datacenter ervaren mensen aanwezig zijn om jouw afspraak dan als een ervaren gastheer te verwelkomen. Kortom: het dagelijkse technisch beheer regel je zelf, de randzaken geef je uit handen.

Kies voor een betrokken datacenter dat met je meedenkt en obstakels niet als een ‘Show Stopper’ ziet. ITB2 Datacenters zet persoonlijke service voorop en staat altijd voor jou klaar.

ITB2 Datacenters leeft bij de kernwaarden betrokken, bereikbaar en betrouwbaar. Met veel aandacht voor persoonlijke service, levert ITB2 Datacenters je hoogwaardige ICT-huisvesting. In een blogreeks gaan we daarom iedere 2 weken in op belangrijke thema’s. 

Terug naar overzicht
Deel dit artikel:

Kunnen wij jou helpen?

Voornaam*
Achternaam*
Tel. nummer
Vraag en/of opmerking

Blog

Waarom bereikbaarheid cruciaal is in de keuze voor uw datacenter

Als je kiest voor een datacenter kijk je misschien eerst naar de technische capaciteit en de specificaties van de ruimte. Natuurlijk: dat is belangrijk. Maar denk je ook na over de ligging en bereikbaarheid? Kies voor een datacenter dat dichtbij is: niet alleen in ligging, maar ook in dienstverlening. Zodat er altijd iemand voor je klaar staat en jij in noodgevallen snel ter plaatse bent.

Je vraagt zich misschien af waarom het belangrijk is dat jouw datacenter bereikbaar is. De netwerkverbindingen worden steeds sneller en tegenwoordig is praktisch alle configuratie van afstand te regelen. Inderdaad, in de meeste gevallen is het niet nodig fysiek bij jouw systemen aanwezig te zijn. Maar wat als een calamiteit plaatsvindt, je haast hebt en handen bij de machines vereist zijn? Vroeg of laat moet iemand bij de apparatuur staan.

Bereikbaarheid betekent dichtbij en service-gericht

Bereikbaarheid gaat in de eerste plaats om de juiste dienstverlening. Het is prettig dat altijd een beheerder ter plaatse is om een machine aan te zetten, een stekker in te pluggen of mee te kijken in het systeem. Zo’n hands and brains on site-service klinkt logisch, maar dat is het lang niet altijd. Als je bij een datacenter slechts de huisvesting afneemt, is bij servicevragen of in noodgevallen jouw ICT-team aan zet. Ook bij simpele handelingen.

De fysieke bereikbaarheid is een tweede, belangrijke factor in de keuze voor een datacenter. Niet alles is immers van afstand te regelen en in te stellen. De beheerders van een datacenter hebben technische kennis, maar voor geavanceerde configuratie wil je jouw technische man snel ter plaatse hebben.

Dat is alleen te bewerkstelligen met een datacenter waar je snel naartoe rijdt. Bereikbaarheid is niet alleen uit te drukken in kilometers maar ook in reistijd.

Soms lijkt Amsterdam een logische optie. Maar als je de bereikbaarheid in ogenschouw neemt is dat misschien niet zo – helemaal als jouw kantoor niet in de hoofdstad staat of medewerkers niet in de buurt wonen. Voor een bezoek aan het datacenter wil je niet eeuwig in de file staan voor je ter plaatse bent.

Bereikbaarheid betekent continuïteit

De van oorsprong klustering van datacenters in de regio Amsterdam is achterhaald. Nederland kent een zeer hoogwaardige glasvezel infrastructuur waarmee iedere uithoek van Nederland in milliseconden bereikbaar is. Het is om diverse redenen veel logischer om datacenters over het land te verdelen. Daarnaast kan een datacenter in Groningen, Apeldoorn of Eindhoven veel centraler en filevrij te bereiken zijn vanaf jouw locatie.

ITB2 Datacenters bevindt zich op een centraal gelegen plek in Nederland. Je rijdt over de snelweg filevrij naar Apeldoorn toe, en bent in noodgevallen snel ter plaatse. ITB2 Datacenters vindt bereikbaarheid net zo belangrijk als jij. Daarom zijn de medewerkers van onze datacenters elk moment van de dag bereikbaar. In een blogreeks gaan we iedere week in op belangrijke thema’s. Lees hier over het belang van een betrokken en toegankelijk datacenter.

Terug naar overzicht
Deel dit artikel:
Datacenter-bereikbaarheid-Apeldoorn

Kunnen wij jou helpen?

Voornaam*
Achternaam*
Tel. nummer
Vraag en/of opmerking

Blog

Hoe koud moet een datacenter zijn?

Voor een optimale levensduur en beschikbaarheid van apparatuur

“Pak je jas, we gaan naar het datacenter.” Een zin waar ruim tien jaar geleden niemand raar van opkeek. Ondertussen is het klimaat, waaronder dat in datacenters, hot topic. Het is een misverstand dat datacenters altijd frisjes moeten zijn. Maar hoe warm mogen ze worden, zonder de levensduur en beschikbaarheid van apparatuur negatief te beïnvloeden?

 Elke server in een datacenter is op zichzelf een soort verwarming die altijd aanstaat. Het overgrote gedeelte van alle energie die wordt verbruikt door IT-apparatuur wordt omgezet in warmte. Servers draaien 24/7 om de continuïteit van bedrijfsprocessen te garanderen. Niet alleen de apparatuur verbruikt daarbij veel energie, ook de koelingssystemen van het datacenter draaien continu om oververhitting en daarmee storingen en dataverlies te voorkomen. Klimaatbeheersing is een van de grootste uitdagingen voor datacenters.

Datacenters zijn continu op zoek naar nieuwe manieren om hun serverruimtes energie-efficiënt te koelen. Ze hanteren daarbij hogere temperaturen als norm dan een decennium geleden. Zo raadt de ASHRAE TC9.9-richtlijn een inlaattemperatuur van 18 tot 27 graden aan in combinatie met een luchtvochtigheidsgehalte van 20 tot 80%1. Niet bepaald een klimaat waarin je je winterjas aantrekt.

De aanbeveling van het Uptime Institute is om de temperatuurbovengrens te verlagen naar 25 graden2. Daardoor worden veranderende omstandigheden en verstoringen beter gecompenseerd. De beschikbaarheid mag immers op geen enkel moment in gevaar komen, en is ondergeschikt aan het energievraagstuk.

Temperatuursverhoging en tariefverlaging
Energie is de belangrijkste variabele in de kosten die datacenters maken en de tarieven die zij hanteren voor hun klanten. Zo kan de energiebehoefte van de koeling tot maar liefst 30 tot 50% van het totale energieverbruik3 oplopen. De optimalisatie van de klimaatbeheersing is dus een win-winsituatie.

Als de koeling slecht wordt geïmplementeerd, kan het vermogen dat nodig is om het klimaat te regelen zelfs overeenkomen met of groter zijn dan het vermogen dat wordt gebruikt om de IT-apparatuur zelf te laten werken4. Power Usage Effectiveness-waarde (PUE) is een vaak aangehaald criterium om de efficiëntie van een datacenter te beoordelen. Hoe dichter deze waarde bij ‘1’ komt, hoe duurzamer het datacenter is op het gebied van energieverbruik.

Een eenvoudige, maar beperkte manier om energie te besparen, is het verhogen van de temperatuurinstelling van de bestaande koelinstallatie. Het toestaan van hogere temperaturen in een datacenter biedt ook de mogelijkheid om nieuwe, innovatieve, energie-efficiëntere koelingsmethodes te implementeren. Hiermee kunnen veel grote besparingen worden behaald. Indirecte (tegen de buitenlucht) adiabatische koeling is een goed voorbeeld van zo’n innovatie.

Op zoek naar een (nieuw) datacenter?
Overweeg je jouw servers te verhuizen naar een (ander) datacenter en ben je benieuwd waar jij, behalve naar de temperatuur, nog meer naar moet kijken? Download dan gratis het e-book 10 criteria waarop je moet letten bij de keuze voor een datacenter

 

Terug naar overzicht
Deel dit artikel:

Download het e-book

Blog

Hoe verschillen datacenters met tier-classificatie 1, 2, 3 en 4?

En wat betekent dit voor jouw bedrijf?

De mogelijkheid om beschikbaarheidsgaranties te verstrekken, is voor datacenters van cruciaal belang. Om te beoordelen of een datacenter hiertoe in staat is, wordt gekeken naar het tier-classificatiesysteem van The Uptime Institute1.

Datacenters zijn er in Nederland in allerlei soorten en maten. Om een vergelijking tussen al deze unieke locaties met hun eigen faciliteiten mogelijk te maken, worden vaak de criteria van het The Uptime Institute aangehaald. Deze hebben betrekking op de – al dan niet redundante uitvoering van de – energievoorziening en koeling, en op het onderhoud en vermogen om storingen te weerstaan.

Voor de nummering wordt niet voor niets het woord ‘tier’ geplaatst, wat vertaald kan worden als rij of rang. Het betekent dat de classificaties overlappen, en dat elke tier de vereisten van de voorgaande tier(s) omvat. Datacenters kunnen deze vereisten elk op hun eigen innovatieve manier invullen, zolang de beschikbaarheidsgarantie maar wordt gehaald.

Wat is het verschil tussen tier 1, 2, 3 en 4?

De classificaties in een notendop2

Tier 1: basiscapaciteit. Dit gaat verder dan de welbekende bezemkast en biedt een ruimte die volledig gewijd is aan IT-systemen. Er is sprake van een uninterruptible power supply (UPS) om energiepieken en tijdelijke storingen te filteren, een dedicated 24/7 koelvoorziening en een stroomgenerator om belangrijke IT-functies te behouden bij langdurige uitval.

Tier 2: basisredundantie. Om onderhoud mogelijk te maken en de veiligheidsmarge te verhogen, zijn kritische stroom- en koelvoorzieningen dubbel uitgevoerd. Net als bij tier 1, kan het zijn dat het datacenter is gevestigd in een pand met meerdere huurders. Het datacenter hoeft niet in een zelfstandig pand te zitten, wat externe risico’s oplevert.

Tier 3: ongestoord onderhoud. Een tier 3-datacenter garandeert dat vervanging en onderhoud van apparatuur zonder uitval kan plaatsvinden, dankzij een extra delivery path voor stroom en koeling. Elk onderdeel dat nodig is om de IT-omgeving te ondersteunen, kan worden afgesloten zonder impact op de bedrijfsprocessen. Tier 3-datacenters staan fysiek gescheiden van andere panden en functioneren enkel en alleen als leverancier van datacenterdiensten.

Tier 4: altijd redundant. Bij een tier 4-datacenter kun je met behoud van alle redundanties onderhoud plegen. In andere woorden: zelfs tijdens het onderhoud zijn alle faciliteiten dubbel beschikbaar.

Wat betekenen de verschillende tiers voor mij?

De keuze voor tier 1 en 2 wordt vaak gedreven door kosten en de eis om snel de markt op te gaan met een nieuwe dienst. De beschikbaarheid is van ondergeschikt belang. Organisaties met strengere beschikbaarheidseisen en een (cloud)strategie voor de lange termijn kiezen doorgaans voor datacenters met een tier 3-infrastructuur. Het zijn organisaties die uit ervaring weten wat de kosten van een verstoring zijn. Denk hierbij aan gederfde inkomsten, reputatieschade en klantverloop. Of ze verdelen hun ICT-infrastructuur over twee datacenters van dit type. Daarmee wordt uiteindelijk een hogere beschikbaarheid verkregen dan met één tier 4-datacenter en dat tegen lagere kosten.

Benieuwd wat voor jouw organisatie de beste keuze is? Neem dan contact op met ITB2 Datacenters voor vrijblijvend advies of een rondleiding door ons datacenter. Je kunt ook alvast het e-book 10 criteria waarop je moet letten bij de keuze voor een datacenter downloaden.

Terug naar overzicht
Deel dit artikel:

Download het e-book

Blog

Waarom steeds meer datacenters zich buiten Amsterdam vestigen

Al sinds de opkomst van datacenters in Nederland wordt Amsterdam als dé vestigingslocatie hiervoor gezien. Het hier aanwezige razendsnelle internetknooppunt zorgt ervoor dat het merendeel van de internationale (tech)bedrijven zich concentreert rond deze hub. Voor hen zijn de latency en connectiviteit altijd doorslaggevende factoren geweest, maar zijn deze nog steeds zo relevant? En hoe zit dit voor regionale MKB-bedrijven en lokale overheden? In deze blog gaan we in op de voordelen van een datacenter buiten de regio Amsterdam.

73 procent van het vloeroppervlak van de Nederlandse datacenters bevindt zich rondom Amsterdam, zo stelt het Dutch Data Center Report 2022. De Nederlandse hoofdstad huisvest de grootste colocatie- en hyperscale-markt van Europa, en streefde als internetknooppunt in de afgelopen jaren Frankfurt, Parijs en in 2018 zelfs Londen voorbij.

Deze enorme expansie is het gevolg van de razendsnelle mondiale digitalisering en de opkomst van grote cloud- en technologiebedrijven. Dat ook de regionale datacenters in de lift zitten, heeft een andere oorzaak. Deze groei is vooral te danken aan de enorme toename in data.

Latency
De netwerkinfrastructuur voor heel Nederland is inmiddels van een uitzonderlijk hoog niveau, dankzij technologische vooruitgang. Moderne glasvezeltechnologie maakt het mogelijk dat datacenters in geheel Nederland op slechts enkele milliseconden liggen van de belangrijkste Internet Exchanges. Voor veel lokale bedrijven en overheden is daardoor de latency te verwaarlozen.

Deze regionale organisaties worden ondertussen steeds afhankelijker van online dienstverlening en laten hun kritische bedrijfsprocessen draaien in (externe) datacenters. Zij kiezen ervoor hun servers en connecties te outsourcen en willen hun apparatuur dichtbij hebben, zodat ze voor onderhoud snel ter plaatse kunnen zijn. Datacenters zijn er lang niet meer alleen voor de grote tech-bedrijven.

Connectiviteit
Naast latency, is ook connectiviteit niet langer een doorslaggevend argument om te kiezen voor colocatie in datacenters rond Amsterdam. Nagenoeg alle datacenters, waaronder ITB2 Datacenters, zijn carrier-neutraal en bieden Internet Exchanges diensten.

Daarnaast is reistijd een steeds belangrijker criterium geworden bij het kiezen van een datacenter. Zeker als je naar het uurloon van de gemiddelde ICT’er kijkt, wil je niet dat ze een groot deel van hun tijd op de weg moeten doorbrengen. Kleinere, regionale datacenters bieden bovendien een persoonlijkere benadering, en voorkomen dat je moet bellen met een onpersoonlijke helpdesk.

De bovengenoemde voordelen en trends hebben ervoor gezorgd dat er een aantal nieuwe regionale groeikernen voor datacenters is ontstaan: Groningen, Eindhoven en Apeldoorn. Deze partijen verkiezen de potentie van de regio boven het overvolle Amsterdam. De datacenters liggen boven NAP en de grond is er goedkoper. Deze aspecten vertalen zich door naar de aantrekkelijkere tarieven die regionale datacenters hanteren.

Overweeg je de servers te verhuizen naar een (ander) datacenter? Download dan gratis het e-book 10 criteria waarop je moet letten bij de keuze voor een datacenter. Voor vrijblijvend advies en een rondleiding door ons datacenter, neem contact op met ITB2 Datacenters.

Terug naar overzicht
Deel dit artikel:

Download het e-book