Nieuwsbericht

Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering

Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering roept overheid op tot integrale aanpak duurzame digitalisering

  • Nationale aanpak moet van Nederland internationaal koploper duurzame digitalisering maken.
  • Nieuwe coalitie wil langetermijnvisie en kortermijnactie om duurzamer te digitaliseren.
  • Integrale aanpak moet oplossing bieden voor versnipperd overheidsbeleid op het raakvlak van de twee grote transities van digitalisering en verduurzaming.

Amsterdam, 18 oktober 2022 – De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering (NCDD) biedt minister Micky Adriaansens (EZK) vandaag een manifest aan, dat aanzet tot het maken van een integrale aanpak voor duurzame digitalisering. Nederland moet internationaal duurzaam digitaal koploper worden, dankzij het ontwikkelen en toepassen van digitale technologieën, met oog voor het inpassen van digitale infrastructuur en het bestrijden van klimaatverandering, en voor andere negatieve milieueffecten en impact op grondstoffen.

De coalitie van ruim 70 organisaties wil hiervoor bestaande kansen verzilveren, knelpunten oplossen en een routekaart ontwikkelen, samen met de overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en inwoners. Zo moet de transitie naar een duurzame digitale infrastructuur worden versneld en moet de ecologische footprint van ons digitale systeem worden geminimaliseerd.

De nieuwe coalitie komt voort uit het Amsterdam Economic Board-initiatief ‘LEAP’. Samen met ECP | Platform voor de Informatiesamenleving en de Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) wordt in publiek-private samenwerking verder gewerkt aan de fundamenten van Nederland als internationaal duurzaam digitaal koploper.

Knelpunten en aanbevelingen bij duurzame digitalisering
De coalitie identificeert zes knelpunten en beveelt oplossingen aan. Deze moeten de basis vormen voor een ‘Routekaart Duurzame Digitalisering’. Zo is er momenteel sprake van incoherent en versnipperd overheidsbeleid, een gebrek aan cijfers om integraal op te sturen, gebrekkige wetgeving en een versnipperde kennisontwikkeling en innovatie. Bovendien ontbreekt het aan een eerlijk Europees speelveld.

Om deze knelpunten op te lossen draagt de coalitie deze aanbevelingen aan:

  • eenduidig eigenaarschap in de vorm van één coördinerend ministerie;
  • meer op data-inzichten sturen om de optimale afwegingen te maken op het raakvlak van digitalisering en duurzaamheid;
  • aanpassing van (bestaande) (transitie)wet- en regelgeving die ervoor zorgen dat duurzame keuzes vanzelfsprekend gemaakt worden;
  • een kennisoffensief dat zorgt voor tools, kennis en mensen;
  • laagdrempeligere toegang tot innovatie, met een focus op integratie van het energiesysteem en digitale systeem, met speciale aandacht voor software, hardware en dataverwerking;
  • grotere Nederlandse zichtbaarheid in het Europese gesprek over duurzame digitalisering.

“De klok tikt door. Digitalisering is een essentieel onderdeel van verduurzaming en de digitalisering moet ook duurzaam zijn. Onze coalitie weet als geen ander welke kansen er zijn, maar ook welke knelpunten we moeten oplossen. Dat kunnen we niet zonder deze regering. Het is tijd voor collectieve daadkracht,” aldus Eske van Egerschot-Montoya Martinez, Kwartiermaker van de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering.

Verduurzaming digitalisering essentieel in behouden koppositie Nederland
Digitalisering speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van economische veerkracht en weerbaarheid: nu en in de toekomst. Daarnaast vormt digitalisering een sleutel in het versnellen van economische en ecologische verduurzaming. Waar Nederland momenteel de vierde positie in de EU-kopgroep bekleedt, moet het verder verduurzamen van digitalisering deze positie voor de toekomst veiligstellen en verder uitbouwen.

“De digitale sector is de afgelopen jaren heel actief en succesvol geweest op het thema duurzaamheid. We hebben grote efficiencyverbeteringen laten zien op het gebied van energie en grondstoffen. Om dat in de toekomst te blijven doen, moeten we een tandje bijschakelen en samenwerken met de hele keten. De nieuwe coalitie gaat ons daarbij helpen”, aldus Lotte de Bruijn, directeur NLdigital.

ITB2 Datacenters

ITB2 Datacenters erkent de noodzaak van duurzame digitalisering. Daarom zijn wij vanaf het begin lid van deze coalitie. Als datacenter zijn wij het letterlijke fundament onder digitalisering. Wij spannen ons voortdurend in om onze koppositie in duurzaamheid en innovatie in onze branche te behouden. Dat doen we onder meer door onze datacenters zo milieuvriendelijk mogelijk in te richten.

Terug naar overzicht
Deel dit artikel:

Overhandiging Manifest Duurzame Digitalisering i.a.v. Micky Adriaansens Minister van Economische Zaken, 18 oktober 2022, Nieuwspoort, Den Haag. Foto: Marco De Swart