Blog

ITB2 Datacenters dichter bij de ultieme score voor verlagen stroomverbruik

Datacenters schieten in Nederland als paddenstoelen uit de grond: elke vier jaar verdubbelt de sector in omvang. Dat is onder meer nodig omdat het aantal online diensten groeit. Toch zijn er zorgen over de duurzaamheid van datacenters, onder meer als het over stroomgebruik gaat. In deze blog lees je wat datacenters doen om hun energieconsumptie terug te dringen, en waarom ITB2 daarin vooroploopt.

Datacenters zijn van groot economisch belang, te meer vanwege de toegenomen digitalisering. Ze zijn goed voor ongeveer vierduizend voltijdbanen in Nederland en dragen ruim een miljard euro bij aan onze economie. Het economisch bureau van ING waarschuwt echter voor de milieugevolgen als de datagroei in dit tempo doorgaat, want dan is daarvoor over tien jaar wereldwijd dubbel zoveel stroom nodig.

Ondanks het groeiend dataverbruik, concludeerde het Internationaal Energie Agentschap onlangs dat datacenters er al jaren in slagen om hun energieconsumptie constant te houden. De positieve kant van het verhaal is dat met efficiëntere datacenters de stijgende energieconsumptie flink valt in te dammen.

De graadmeter die als meest relevant wordt gezien voor de stroomefficiëntie van datacenters, is de PUE-waarde (Power Usage Effectiveness). Dat getal bepaal je door het totale energieverbruik van het datacenter te delen door het energieverbruik van alle IT-apparatuur in het datacenter. In het ideale geval kom je op ‘1’ uit: alle energie die het datacenter in gaat, gaat dan naar het IT-apparatuur, en er wordt niks ‘verspild’ aan overhead. In de praktijk is dat niet haalbaar, omdat er bijvoorbeeld licht moet branden voor de mensen die er werken.

Stroomverbruik omlaag door ‘state of the art’ koeling

Toch benaderen moderne datacenters de optimale score, vooral door slimme koelsystemen. Koeling is nog altijd de grootste ‘kostenpost’. Volgens de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) gelden datacenters met een PUE van rond de 2 momenteel als ‘matig efficiënt’ en zijn die met een PUE tot 1,3 efficiënt. Een ontwerp-PUE van 1,3 is ook verplicht voor nieuwe datacenters in de regio Amsterdam.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de gemiddelde PUE momenteel rond de 1,67 ligt. Volgens Google halen hun datacenters gemiddeld  een 1,11, waarmee ze zichzelf tot de meest efficiënte datacenters ter wereld rekenen. Recent onafhankelijk onderzoek bevestigt dat een waarde tussen 1,12 en 1,2 ‘erg laag’ is.

Vergelijk dat eens met ITB2 Datacenters: dat duikt met 1,078 overal flink onder. Dat is 29% beter dan de superefficiënte datacenters van Google en 385% efficiënter dan de bouwnorm van Amsterdam. ITB2 Datacenters bereikt dit dankzij superstrak (energie)management. Een belangrijke bijdrage levert het koelen aan de buitenlucht (zonder dat die lucht binnenkomt), aangevuld met adiabatische koeling als dat nodig is. Over deze efficiënte manier van koelen lees je meer in onze blog over het watergebruik van datacenters.

Brancheorganisatie Dutch Datacenter Association (DDA) schrijft dat datacenters bijdragen aan energiebesparing door schaalvoordeel, specialisatie en innovatieve technologie. Bedrijven die in eigen huis IT beheren, zijn veel minder energie-efficiënt. Hun PUE ligt vaak boven de 2.

Datacenters en groene energie

De PUE zegt niet in hoeverre een datacenter gebruikmaakt van duurzaam opgewekte energie (zoals windenergie). DDA heeft onderzocht dat 86 procent van haar ledenbestand groene stroom gebruikt. Om dit percentage te verhogen, zou Nederland meer werk moeten maken van groene stroom. Nu is die te weinig beschikbaar.

Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende soorten ‘groene’ energie. Veel wordt afgedekt met buitenlandse certificaten. Alleen gecertificeerde, Nederlandse windenergie wordt als honderd procent CO2-neutraal aangemerkt. ITB2 koopt uitsluitend deze Nederlandse windenergie in, naast lokaal opgewekte zonne-energie.

Restwarmte hergebruiken

Verder zijn er initiatieven voor het hergebruik van restwarmte van datacenters, bijvoorbeeld als onderdeel van een (lagetemperatuur)warmtenet. Hoewel er op diverse plekken in Nederland gewerkt wordt aan warmtenetten, laat een echte doorbraak nog op zich wachten. De invloed van een datacenter op de aanleg van een warmtenet is beperkt en afhankelijk van veel externe factoren. Om de CO2-voetafdruk van datacenters te verminderen, is daarom het meeste te halen uit innovaties voor energie-efficiëntie: ITB2 Datacenters loopt voorop in het bereiken van de ultieme PUE-score.

Ben je benieuwd wat een écht duurzaam datacenter inhoudt? Download dan gratis ons e-book ‘Zo ziet een duurzaam datacenter eruit: de drie belangrijkste kenmerken’.

Terug naar overzicht
Deel dit artikel:

Kunnen wij jou helpen?

Voornaam*
Achternaam*
Tel. nummer
Vraag en/of opmerking