Blog

Hoe verschillen datacenters met tier-classificatie 1, 2, 3 en 4?

En wat betekent dit voor jouw bedrijf?

De mogelijkheid om beschikbaarheidsgaranties te verstrekken, is voor datacenters van cruciaal belang. Om te beoordelen of een datacenter hiertoe in staat is, wordt gekeken naar het tier-classificatiesysteem van The Uptime Institute1.

Datacenters zijn er in Nederland in allerlei soorten en maten. Om een vergelijking tussen al deze unieke locaties met hun eigen faciliteiten mogelijk te maken, worden vaak de criteria van het The Uptime Institute aangehaald. Deze hebben betrekking op de – al dan niet redundante uitvoering van de – energievoorziening en koeling, en op het onderhoud en vermogen om storingen te weerstaan.

Voor de nummering wordt niet voor niets het woord ‘tier’ geplaatst, wat vertaald kan worden als rij of rang. Het betekent dat de classificaties overlappen, en dat elke tier de vereisten van de voorgaande tier(s) omvat. Datacenters kunnen deze vereisten elk op hun eigen innovatieve manier invullen, zolang de beschikbaarheidsgarantie maar wordt gehaald.

Wat is het verschil tussen tier 1, 2, 3 en 4?

De classificaties in een notendop2

Tier 1: basiscapaciteit. Dit gaat verder dan de welbekende bezemkast en biedt een ruimte die volledig gewijd is aan IT-systemen. Er is sprake van een uninterruptible power supply (UPS) om energiepieken en tijdelijke storingen te filteren, een dedicated 24/7 koelvoorziening en een stroomgenerator om belangrijke IT-functies te behouden bij langdurige uitval.

Tier 2: basisredundantie. Om onderhoud mogelijk te maken en de veiligheidsmarge te verhogen, zijn kritische stroom- en koelvoorzieningen dubbel uitgevoerd. Net als bij tier 1, kan het zijn dat het datacenter is gevestigd in een pand met meerdere huurders. Het datacenter hoeft niet in een zelfstandig pand te zitten, wat externe risico’s oplevert.

Tier 3: ongestoord onderhoud. Een tier 3-datacenter garandeert dat vervanging en onderhoud van apparatuur zonder uitval kan plaatsvinden, dankzij een extra delivery path voor stroom en koeling. Elk onderdeel dat nodig is om de IT-omgeving te ondersteunen, kan worden afgesloten zonder impact op de bedrijfsprocessen. Tier 3-datacenters staan fysiek gescheiden van andere panden en functioneren enkel en alleen als leverancier van datacenterdiensten.

Tier 4: altijd redundant. Bij een tier 4-datacenter kun je met behoud van alle redundanties onderhoud plegen. In andere woorden: zelfs tijdens het onderhoud zijn alle faciliteiten dubbel beschikbaar.

Wat betekenen de verschillende tiers voor mij?

De keuze voor tier 1 en 2 wordt vaak gedreven door kosten en de eis om snel de markt op te gaan met een nieuwe dienst. De beschikbaarheid is van ondergeschikt belang. Organisaties met strengere beschikbaarheidseisen en een (cloud)strategie voor de lange termijn kiezen doorgaans voor datacenters met een tier 3-infrastructuur. Het zijn organisaties die uit ervaring weten wat de kosten van een verstoring zijn. Denk hierbij aan gederfde inkomsten, reputatieschade en klantverloop. Of ze verdelen hun ICT-infrastructuur over twee datacenters van dit type. Daarmee wordt uiteindelijk een hogere beschikbaarheid verkregen dan met één tier 4-datacenter en dat tegen lagere kosten.

Benieuwd wat voor jouw organisatie de beste keuze is? Neem dan contact op met ITB2 Datacenters voor vrijblijvend advies of een rondleiding door ons datacenter. Je kunt ook alvast het e-book 10 criteria waarop je moet letten bij de keuze voor een datacenter downloaden.

Terug naar overzicht
Deel dit artikel:

Download het e-book