Nieuwsbericht

BNR's Green Quest Award

ITB2 als duurzame datacenter leverancier genomineerd voor BNR’s Green Quest Award

 

Presentator Harm Edens is sinds september vorig jaar in het wekelijkse BNR Nieuwsradioprogramma The Green Quest op zoek naar ‘duurzame doeners van BV Nederland’. Bedrijven met een bewezen succesvol duurzaam en innovatief project kunnen door de ‘duurzaamheidsspecialisten’ in het programma een ‘Green Quest Award’ worden toegekend. Zojuist is bekend geworden dat de specialisten in het BNR Nieuwsradioprogramma ons datacenter in Apeldoorn officieel hebben genomineerd voor de Green Quest Award.

 

ICT-infrastructuren vormen een van de grootste mondiale energieverbruikers. Het plaatsen van ICT-apparatuur in een energie efficiënt en milieuvriendelijk datacenter is een belangrijke stap voor organisaties op weg naar serieuze energiebesparing. Iets wat veel verder gaat dan bijvoorbeeld een correcte afvalscheiding, of het afkopen van de impact op het milieu door alleen het gebruik van groene energie of het compenseren van CO2-uitstoot middels certificaten. ITB2 helpt organisaties om daadwerkelijk iets te doen aan het energieverbruik van hun ICT-infrastructuren.

ITB2 Datacenters is een Nederlands bedrijf met datacenters in Apeldoorn en Deventer. ITB2 hoopt het Green Team van BNR te kunnen overtuigen dat het  technisch gezien het maximale heeft gedaan om die energiebelasting, oftewel het datacenter stroomverbruik drastisch terug te dringen en als voorbeeld kan worden gezien voor de datacenter industrie.

ITB2 is één van de eerste datacenter bedrijven in Nederland die erin is geslaagd om zijn infrastructuur middels een uniek infrastructuurontwerp volledig op ‘indirect adiabatische koeling’ te laten draaien en daarmee enorme energie-efficiëntie voordelen – lees: stroomreductie – te behalen. ITB2 maakt geen gebruik van traditionele koelmethodes, ook niet als back-up voor de innovatieve koeling technologieën.

 

PUE-waarde, management commitment
ITB2 heeft bij de technologische innovatie op deze schaal binnen de datacenterbranche maximaal gebruik gemaakt van bestaande technologieën, ook uit andere sectoren. Daarnaast heeft een zekere durf vanuit het management ervoor gezorgd om er consequent voor te gaan en in de technische mogelijkheden van de huidige datacenter architectuur te geloven.

De efficiëntie van een datacenter wordt gemeten in PUE (Power Usage Efficiency). ITB2 heeft hiervoor een uitgebreid monitoringsysteem/meetnet geïnstalleerd in het stroom distributienetwerk in de datacenter infrastructuur. De energie-efficiëntie rekensom is als volgt. PUE is het uit het elektriciteitsnet opgenomen vermogen welke gedeeld wordt door het aan de IT last geleverde vermogen. Dit biedt een getal voor de efficiëntie van het ‘overhead’ energieverbruik.

Conventionele datacenters hebben een PUE (Power Usage Efectiveness) van rond de 1,7 of hoger. Al enige jaren stelt Amsterdam de eis dat nieuwe datacenters in deze regio een ontwerp-PUE moeten hebben van 1,3. ITB2 Datacenters heeft in haar datacenter in Apeldoorn een gemiddelde PUE weten te realiseren van 1,09 over de afgelopen 12 maanden. Daarbij zit zelfs een maand waarin de laagst gerealiseerde waarde 1,062 betreft. Dat zijn uiterst energie-efficiënte waarden, zeker wat betreft de schaalgrootte van de datacenter infrastructuur.

“Wij verbruiken veel minder stroom voor het huisvesten van IT-infrastructuren dan traditioneel ingerichte datacenters, zegt Niels Hensen, directeur en oprichter van ITB2 Datacenters. “Onze innovatie inspanningen kunnen er niet voor zorgen dat we totaal geen stroom meer verbruiken, maar we hebben het wel drastisch weten te reduceren. Voor de stroom die we wel gebruiken hebben we gekozen voor Nederlandse WaarborgWind windenergie, om CO2-neutraal te opereren en daarmee onze sterk beperkte CO2-uitstoot dus volledig te neutraliseren.”

 

Stijgende energie-efficiëntie
“Voordeel van onze huidige koelmethode, iets wat wij gaandeweg hebben ondervonden maar wat we van tevoren niet precies konden voorspellen, is dat bij hogere buitentemperaturen wij juist steeds efficiënter koelen,” zegt Hensen. “Dit in tegen stelling tot conventionele koelinstallaties die dan juist steeds minder efficiënt worden en op een gegeven moment er zelfs geheel mee stoppen. Bijkomend voordeel van onze koeltechniek is dat wij, in tegenstelling tot veel andere datacenters, totaal geen compressortechnieken, met de bijbehorende potentieel milieubelastende koelmiddelen, gebruiken – ook niet als back-up. Uit de maandelijkse meetrapportages blijkt dat dat de efficiëntie nog steeds verder stijgt naarmate de bezetting van ons datacenter toeneemt. Wij verwachten een eindwaarde van rond de 1.04 bij volledige bezetting”

“Wij zien dat de datacenter industrie nog steeds zeer behoudend is met het toepassen van nieuwe innovatieve technieken,” zegt Hensen. “De huidige discussie in de markt over het promoten van warmtehergebruik is slechts een tussenstap. De datacenter industrie zal zich bezig moeten gaan houden met het drastisch verminderen van het ‘overhead’ energieverbruik. Wij hopen met deze Green Quest Award nominatie ook andere datacenters te laten inzien dat serieuze innovatiedoelen bereikt kunnen worden zonder te kort te doen aan de hoge beschikbaarheidseisen waarmee datacenters te maken hebben.

Radiouitzending: 9 september 2019 om 15:00 uur op BNR

Op 22 juni 2020 kiest het Green Team de winnaar uit de genomineerden, aan wie vervolgens de eervolle Green Quest Award zal worden uitgereikt.

 

Lees hier de inzending: https://thegreenquest.nl/green-gallery/2-itb2-datacenters/

Terug naar overzicht
Deel dit artikel:

vlnr: Niels Hensen (Directeur ITB2 Datacenters), Jacqueline Cramer (juryvoorzitter en oud milieu-minister), Ton Backx (Hoogleraar Fotonica Tue), Harm Edens (Presentator Green Quest)